Pred nami je še en zakonodajni sveženj, ki je namenjen izključno varnosti in krepitvi zunanjih meja Unije. A kako učinkovito in na čigav račun, se sprašujem? Sistem ETIAS bo od potnika - v zameno za plačilo - namreč zahteval pridobitev predhodnega dovoljenja za potovanje, ki pa ne bo dovoljenje za vstop. Sistem bo tako imel velike posledice na samo potovanja in prestopanje schengenske meje ter na temeljne pravice, zlasti do zasebnosti.

Tovrstnih varnostnih ukrepov smo bili v Parlamentu v zadnjih letih prisiljeni sprejeti že mnogo, in sicer v zameno za ohranjanje odprte Evrope in odpravo kontrol na notranjih mejah.
Bo to vendarle dovolj, spoštovano avstrijsko predsedstvo?

V pogajanjih številna vprašanja niso bila ustrezno razrešena. Zaenkrat nimamo zadostnih zagotovil, da ETIAS ne bo služil kot diskriminatorno orodje, ki bo na podlagi vprašljivih algoritmov številnim brez pravega razloga preprečilo potovanje v Unijo.

Prav tako ne vemo, kako bo sistem deloval v praksi, zlasti na kopenskih mejah. Tovrstnih izkušenj niti najbolj varnostno orientirane države, kot so ZDA, nimajo. Kako bo Komisija preprečila kolaps na meji, ki smo mu bili priča ob uveljavitvi sistematičnega pregleda potnikov v bazah podatkov na slovensko-hrvaški meji aprila lani?

Sama imam glede ETIAS-a velike pomisleke zlasti za posledice, ki jih bo sistem prinesel za regijo Zahodnega Balkana. V času priprave zato Komisiji polagam na srce, da resnično preuči vse učinke in ne hiti z uveljavljanjem sistema!

 

vir fotografije: https://vip.politicsmeanspolitics.com/2018/04/29/etias-the-new-eu-law-on-travel-authorisation-for-non-eu-citizens/