Evropski parlament je danes z glasovanjem v Strasbourgu pozval k uvedbi davka na finančne transakcije, predvsem z namenom, da bo Evropska unija dobila nov vir prihodkov.

 

Kampanjo uvedbe omenjenega davka na evropski ravni smo v Evropskem parlamentu vodili Socialisti in demokrati. Po besedah vodje politične skupine Martina Schulza "gre za velik preboj in pomembno zmago za kampanj. Od Evropske komisije pričakujemo,da nemudoma upošteva zahteve demokratično izvoljenega parlamenta in pripravi ustrezne ukrepe''.

 

Ne le, da mora Evropa dati ostalemu svetu zgled z odmero tega davka znotraj njenih meja, prizadevati si mora tudi za to, da se ta davek uvede tudi drugje, v tujini.

''Davek na finančne transakcije se v resnici sočasno loteva dveh problemov, prvič vprašanje, kako financirati vedno večje potrebe EU ter uvedbo njenih politik z ekonomskega vidika, in drugič, kako prisiliti finančni sektor, da bi le-ta prispeval k reševanju krize, ki jo je povzročil sam'', pa se je ob glasovanju strinjala tudi evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD).

 

Davčni prihodki bodo dejansko znižali dajatve držav članic, ki jih trenutno vplačujejo v proračun EU. Hkrati bodo omogočili nemoten razvoj politik za varovanje gospodarske prihodnosti Evrope. S tem bomo dobili tudi več sredstev za naložbe v raziskave in razvoj, za boj proti podnebnim spremembam in za vzpostavljanje solidarnosti med regijami EU.