»Kot članica novoustanovljenega odbora Evropskega parlamenta za boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja se zavedam, da bomo tudi poslanci igrali pomembno vlogo pri vzpostavitvi, delovanju in tudi nadzoru delovanja skupnega sistema za boj proti kiber-kriminalu,« je poudarila Tanja Fajon. 

Evropska komisija je konec marca potrdila odločitev o ustanovitvi Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti in zaščito e-potrošnikov, ki bo deloval v okviru Evropskega policijskega urada Europol v Haagu na Nizozemskem. Kibernetska kriminaliteta je ena najhitreje rastočih oblik organiziranega kriminala, ki po okvirnih ocenah EU na globalni ravni stane okrog 300 milijard evrov letno.    

V preteklih desetletjih se v organiziranem kriminalu čedalje pogosteje uporabljajo sofisticirana (spletna) orodja, ki hkrati širijo njegov globalni domet ter otežujejo odkrivanje virov in posameznih storilcev. »V ta namen moramo razviti določene pristope in orodja, ki nam bodo pomagala odkrivati kiber-kriminal in storilce ter vzpostaviti učinkovit sistem kazenskega pregona tovrstnih dejanj,« je še dejala poslanka.

Kot del Europola bo tudi Evropski center za boj proti kibernetski kriminaliteti in zaščito e-potrošnikov sodil pod pristojnosti posebnega odbora Evropskega parlamenta za boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja, saj je ena glavnih nalog odbora ravno ocena učinkovitosti in delovanja specializiranih agencij EU za notranje zadeve.