"Evropa na področju raziskav, inovacij in izobraževanja zaostaja za ostalimi deli sveta. Zastarela pravila nadarjenim mladim, nadobudnim in željnim znanja ne zagotavljajo ustrezne zaščite, zato ti v Evropo prihajajo vse manj pogosto.

Vesela sem in verjamem, da bodo danes sprejeta in prenovljena pravila marsikateremu mlademu človeku, ki se želi izobraževati, opravljati raziskovalno ali prostovoljno delo, ponudila nove priložnosti na evropskih tleh.

Evropska unija se sooča z resnim izzivom staranja svojega prebivalstva, številna podjetja imajo težave pri zaposlovanju mladih izobraženih kadrov, mladi raziskovalci odhajajo drugam. Več inovacij bo ustvarilo več delovnih mest, to bo naredilo Evropo konkurenčnejšo in še bolj privlačno. Potem bomo morda tudi v Evropi doživeli 'Silicijevo dolino'? Dejstvo je, da so v svetu v privabljanju talentov uspešnejši.

Nujno  moramo modernizirati pogoje in mladim talentom ponuditi enake priložnosti. Zagotovili jim bomo socialno, zdravstveno in pravno varstvo, vse to, kar za naše mlade ljudi pričakujemo tudi drugod. Ustaviti moramo izkoriščanje. Evropa mora biti vzor. Zavzeli smo se za skrajšanje birokratskih postopkov, pristojbine za dovoljenja in vizume pa bodo države članice morale odpraviti oziroma bodo morale biti čim nižje.

Nova pravila prišlekom ponujajo večjo varnost, jasnejši in preglednejši postopek, prav tako bodo omogočala večjo mobilnosti za potovanja znotraj Evrope. Evropa je že danes prostor z največjo mobilnostjo študentov znotraj Unije, na kar smo lahko upravičeno ponosni, potrebujemo pa še tiste, ki bodo prišli od zunaj.

Posodobljena pravila so pomembna za spopadanje s krizo. Pozitivno bodo vplivala na kulturne, socialne in znanstvene čezmejne vezi ter na stik med ljudmi. Evropa se ne bo sposobna učinkovito spopasti s svetovnimi izzivi, če bo svoje meje nepredušno zapirala, zlasti za mlade," je zaključila Fajonova.