Teroristi so uspešni tam, kjer med ljudmi različnih veroizpovedi in ozadij vlada nezaupanje, kjer gradimo stereotipe, sovraštvo, ksenofobijo. Sprevržena zloraba religije je eden od razlogov za radikalizacijo. Kot tudi izključenost iz družbe. Več kot 5 tisoč evropskih državljanov se je pridružilo terorističnim organizacijam, zlasti Islamski državi. Evropska unija potrebuje jasen akcijski načrt za boj proti novačenju za terorizem. Potrebujemo učinkovito izmenjavo najboljših praks, ki že veljajo v nekaterih državah članicah, informacij med organi kazenskega pregona, o radikalizaciji v Evropi in boj proti nezakoniti trgovini z orožjem. Nujno je preprečevanje radikalizacije v evropskih zaporih, na internetu, okrepiti je potrebno vlogo izobraževanja in socialnega vključevanja mladih. Potrebujemo strategijo za obravnavo mladih povratnikov, ki jih je razočaralo njihovo sodelovanje z Islamsko državo.

Socialisti in demokrati smo izdali brošuro s ključnimi prioritetami v boju proti terorizmu, ki ne poudarja zgolj varnostnega odziva, temveč tudi spopadanje z vzroki, ki širijo terorizem, vojno, nasiljem in revščino v tretjih državah. Strinjam se, da moramo povečati učinkovitost nadzora svojih zunanjih meja, ne strinjam pa se z ukrepi nekaterih evropskih vlad, ki z ostrejšimi pregledi na mejah migrante in begunce profilirajo na podlagi rasne ali etnične pripadnosti. Izjava madžarskega premiera Orbana, da so vsi teroristi migranti, je grožnja demokraciji. Našim državljanom je treba zagotoviti najvišjo možno raven varnosti. A varnosti ni brez svobode. Človekove pravice morajo biti v središču našega skupnega boja proti terorizmu in radikalizaciji.

Vir fotografije: www.emaze.com