"Čeprav ima večina držav članic v Uniji že urejene kvote za zaposlovanje invalidov ali primerljive ukrepe, predstavlja njihovo vključevanje na trg dela še posebno velik izziv. Zaskrbljujoč je podatek evropskega statističnega urada o brezposelnosti invalidov, ki znaša v Uniji več kot 17 odstotkov in se med državami članicami močno razlikuje: na Nizozemskem 7, na Hrvaškem pa kar 49 odstotkov. Dodatno je k brezposelnosti prispevala gospodarska kriza, ki je bolj prizadela ljudi z višjimi stopnjami invalidnosti.

Raziskave Organizacije za ekonomsko sodelovanje v Evropi so pokazale, da so zaposlovalne kvote učinkovitejši mehanizem za povečevanje zaposljivosti invalidov kot pa zakonodaje o boju proti diskriminaciji. Podatki nakazujejo še, da kvote pomagajo odpravljati stereotipe in predsodke o hendikepiranih osebah ter pomembno prispevajo k spremembi miselnosti.

Poslanci zato pozivamo Evropsko komisijo, da predstavi ustrezne zakonodajne rešitve, s katerimi se bo zagotovila večja zaposljivost invalidov tako v državah članicah kot tudi institucijah EU. Če želimo resnično doseči spremembe, moramo najprej začeti pri sebi," je zaključila Fajonova.

Današnjo razpravo o zaposlovalnih kvotah za invalide, ki bo v Evropskem parlamentu  potekala prav na pobudo Tanje Fajon, lahko spremljate na povezavi.

 

Vir fotografije: www.fra.europa.eu