Evropski parlament je danes z veliko večino potrdil ključne gradnike za vzpostavitev bančne unije. Ukrepi med drugim uvajajo postopke za prestrukturiranje in likvidacijo bank v težavah ter banke obvezujejo v jamstvo vlog varčevalcev do 100 tisoč evrov, za katere so do sedaj jamčile države.

"Evropska unija bo odslej imela učinkovit mehanizem za spopad z bančnimi krizami. V skupini Socialistov in demokratov smo uspeli v pogajanjih šibek dogovor evropskih vlad spremeniti v zmagoslavje za varčevalce in davkoplačevalce. Ključen je bil prav dogovor o načinu reševanja bank v težavah, vendar ne na plečih naših državljanov. Takšen sistem bo veliko manj izpostavljen političnim vplivom, ki bi lahko zaustavili ukrepe proti bankam. 

Bančna unija bo preko svojih mehanizmov hitreje pogasila iskre, še preden bi te  izbruhnile v požar. Sprejeti ukrepi so bistveni za izhod Evrope iz krize in za ohranitev socialne blaginje naših državljanov.  

Pravila in pogoji za sanacijo in reševanje bank z javnim denarjem bodo odslej veliko strožji. Poleg tega bodo banke morale zagotoviti dovolj denarja v jamstvenih shemah, tako da bodo varčevalci po novem v primeru propada banke veliko hitreje dobili nazaj svoj denar.  

V primeru propada bank bodo za kritje izgub najprej uporabljena sredstva lastnikov oziroma delničarjev in upnikov, predvsem imetnikov obveznic," je še dodala Fajonova.

 

Vir fotografije: studentthinktank.eu