Evropski parlamentarci na preiskovalni misiji v Budimpešti

Delegacija Evropskega parlamenta pod vodstvom predsednika Odbora za človekove pravice, notranje zadeve in pravosodje (LIBE) Španca Juan-Lopeza Aguilarja se je tri dni mudila na posebni misiji v Budimpešti. Zaradi zaskrbljenosti nad razmerami v državi, posebej glede zagotavljanja temeljnih pravic, sporne reforme pravosodja, ki pod vprašaj postavlja neodvisnost sodstva, in ogroženosti svobode medijev je na Madžarskem zbiralo dejstva osem poslancev.

Na sestankih z najvišjimi predstavniki madžarske vlade, parlamenta, političnih strank, nevladnih organizacij, strokovnjakov in medijev so kot opazovalci sodelovali tudi evropski poslanci z Madžarske, člani omenjenega odbora EP. Največja pozornost je bila namenjena spornim spremembam ustave in reformi pravosodja.
"Na Madžarskem smo zbirali dejstva. V Evropskem parlamentu smo z dvema  resolucijama opozorili na ustavne spremembe, ki jih je sprejela vlada premiera Victorja Orbana. Opozorili smo na ogroženost neodvisnega sodstva, predvsem na spremembe glede prisilnega predčasnega upokojevanja sodnikov, in na omejevanje medijske svobode z vzpostavitvijo medijskega sveta, v katerem ima vladajoči Fidezs popolni nadzor. Med obiskom smo skušali preveriti, kakšne so resnično razmere in v kolikšni meri madžarska vlada upošteva opozorila evropskih institucij. O ugotovitvah bomo poročali v posebnem poročilu v odboru LIBE," je ob koncu obiska dejala Tanja Fajon.

Na Madžarskem je okoli tri tisoč aktivnih sodnikov. Z odločitvijo o znižanju starostne dobe za prisilno upokojitev s 70 na 62 let je 240 sodnikov izgubilo delo. O diskriminaciji na podlagi starosti med sodniki odloča tudi evropsko sodišče.
"Sogovorniki so nas med drugim opozarjali na vladanje brez uravnoteženosti demokratičnih institucij, na izjemno hitro in množično sprejemanje zakonov v parlamentu brez kakršnegakoli socialnega dialoga, na predlog novega volilnega sistema, ki bi z obvezno predhodno registracijo omejil temeljne pravice državljanov glede udeležbe na volitvah, politično in družinsko kadrovanje na najvišje položaje, odvzem vrste javnih finančnih sredstev civilnemu sektorju, velik politični pritisk na medije in finančno izčrpavanje javnih servisov," je povzela poslanka.

Legitimnost nove ustave, ki velja od januarja, je vprašljiva, enako kot tudi preoblikovanje urada varuha za človekove pravice v na novo ustanovljeno državno agencijo za varstvo podatkov.

"Ugotovitve bomo morali v miru preučiti in nato dokončati poročilo o stanju na Madžarskem. Nikakor ne gre za poseganje v notranje politične razmere države, temveč zgolj za ugotavljanje madžarskega spoštovanja osnovnih evropskih norm in vrednot, demokracije in temeljnih vrednot," je še opozorila Tanja Fajon.
Poslanka bo iz Budimpešte odpotovala v Beograd, kjer se bo jutri in v petek udeležila zasedanja delegacije Evropskega parlamenta za JV Evropo.