"Spoštovani kolegi,

Današnjo razpravo smo zahtevali, ker se je vse več evropskih vlad umaknilo od Globalnega dogovora za varne, nadzorovane in urejene migracije in ker ne smemo ostati tiho

Politiki smo odgovorni, da verodostojno pojasnimo odločitve. Evropski parlament je aprila globalni dogovor podprl z veliko večino, saj ta poudarja pomen človekovih pravic, ki so univerzalne.

Vsem, ki pravijo, da gre z globalnim dogovorom za uvoz migrantov, nacionalno izdajo ali izdajo suverenosti in uničevanje zahodne civilizacije, kar so obtožbe desnice tudi v slovenski javnosti, naj povem, da je takšno ustrahovanje ljudi napačno in zavajajoče.

Gre za politično deklaracijo, ki temelji na sodelovanju, suverenosti držav, delitvi odgovornosti, ki temelji na svetovnem, evropskem in nacionalnem pravnem redu, ki ne izenačuje migrantov z begunci. In ne prinaša novih pravnih obveznosti.

Globalne izzive lahko rešujemo le skupaj. Ravno sem se vrnila iz Nigra. Tam je boj za dostojno življenje del vsakdana, saj bogate zahodne države zlorabljajo naravne vire in ljudi. Dokler bo tako, bo Evropa privlačna celina. Zato je globalni dogovor še kako pomemben, da bodo migracije lahko varne, nadzorovane in urejene. In da bo to globalna skrb vseh nas, kar Evropejci od nas tudi pričakujejo."