V Strasbourgu se začenja novo plenarno zasedanje.

Poslanci bodo pozornosti namenili okužbam z bakterijo E. coli. Parlamentarni odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je namreč od Evropske komisije zahteval, naj pripravi oceno dejanske nevarnosti tveganja širitve okužb s to bakterijo med državami članicami unije.

Razpravljali bodo tudi o evrovinjeti, o zagotavljanju boljšega delovanje bonitetnih agencij, o vprašanju vključitve Bolgarije in Romunije v schengensko območje, novi madžarski ustavi, priporočilih glede dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2014-2020, vrhu EU-Rusija itd.

Nova zakonodaja o evrovinjeti predvideva, da bodo države članice - če bodo to izglasovali poslanci - pri cestninjenju tovornjakov lahko zaračunavale tudi stroške zaradi onesnaževanja zraka in hrupa. Gre za kompromis, ki upošteva tako gospodarske interese držav članic na obrobju unije kot tudi vpliv težkih tovornjakov na okolje.

Evropski parlament bo ocenil, ali sta Bolgarija in Romunija pripravljeni za vstop v schengensko območje. "Mnenje Odbora za državljanske pravice je pozitivno, vendar pa bo Parlament od Bolgarije in Romunije zahteval, da tudi po vstopu v schengen poročata o dogajanju na zunanjih mejah, saj je sposobnost zagotavljanja varnosti zunanjih meja EU osnovni pogoj za vstop v schengensko območje," je pred zasedanjem povedala Tanja Fajon.

 
Predstavniki Sveta EU in Evropske komisije bodo parlamentu predstavili ukrepe, s katerimi naj bi  zagotovila, da spremenjena madžarska ustava ne bo kršila temeljnih vrednot in načel EU. Konservativno naravnana ustava poveličuje Boga, krščanstvo in tradicionalne družinske vrednote in bo v veljavo stopila januarja 2012, madžarska opozicija in organizacije za zaščito človekovih pravic, tudi iz tujine, pa jo ostro kritizirajo.