Razprava bo potekala ob predstavitvi predloga skupnega poziva Evropskega parlamenta h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam, ki ga je pripravila poročevalka Elisa Ferreira (S&D). Izogibanje plačilu davkov naj bi po nekaterih ocenah vlade držav članic EU prikrajšalo za 1000 milijard evrov letnih prihodkov.

Pred razpravo je evropska poslanka Tanja Fajon ocenila, da so te vrednosti t.i. sive ekonomije pretresljive in dodala, da bi lahko ta sredstva v času vsesplošnega javno-finančnega varčevanja namenili za javno porabo.

"Strokovnjaki ocenjujejo, da je v letu 2009 obseg sredstev iz naslova davčnih utaj in izogiba plačilu davka v Sloveniji znašal 175 odstotkov letnega javno-finančnega primanjkljaja. Za primerjavo, leta 2009 bi lahko s temi sredstvi štirikrat napolnili celotne proračune danes žal ukinjenih ministrstev za šolstvo in šport, kulturo ter visoko šolstvo, znanost in tehnologijo," je dejala poslanka.

 V skupnem pozivu Evropskega parlamenta je posebna pozornost namenjena tudi spodbujanju ukrepov za omejitev in preprečevanje sklepanja bilateralnih davčnih dogovorov s tretjimi državami ter omejevanju delovanja t.i. privilegiranih fiskalnih območij. V okviru slednjih po ugotovitvah Evropskega sveta prihaja do pravega tekmovanja med nekaterimi državami članicami, ki ponujajo posebne davčne olajšave in na ta način skušajo privabiti velika podjetja. Velik del tovrstnih neobdavčenih likvidnih sredstev se neposredno namenja za finančno trgovanje, namesto da bi predstavljala potencialni vir javne in zasebne porabe ter investicij.

"S hitrim, učinkovitim in jasnim ukrepanjem na tem področju lahko EU ključno prispeva k stabilizaciji finančnih trgov, poveča javne prihodke, ublaži učinke javno-finančnih varčevalnih ukrepov in zmanjša pritisk na temeljne politike socialne države na področjih javnega izobraževanja, javnega zdravstva in javnih socialnih servisov. Nepobrani prihodki so leta 2009 v Sloveniji znašali kar 108 odstotkov izdatkov za javno zdravstvo in čeprav razumem, da je v praksi nemogoče popolnoma preprečiti davčne utaje, sem mnenja, da lahko s konkretnimi ukrepi na ravni EU in držav članic ta delež v prihodnjih letih zmanjšamo vsaj za polovico," je prepričana poslanka Tanja Fajon.