Poslanka je ob tem dejala: "S svojimi 44 uglednimi kolegicami in kolegi v odboru si bomo trdno prizadevali preučiti obstoj kompleksnih povezav med organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja. Verjamem, da nam bo uspelo oblikovati učinkovite ukrepe proti grožnji, ki so ji vsakodnevno podvrženi evropske državljani in številna evropska podjetja."

Naloge posebnega odbora, ki bo z delom najverjetneje začel že konec aprila, vključujejo tudi podroben nadzor in evalvacijo izvajanja nalog in aktivnosti agencij za notranje zadeve EU, kot so Europol, Eurojust in COSI. Za učinkovito izvajanje svojih nalog bo odbor CRIM organiziral številna zaslišanja s predstavniki različnih nacionalnih in EU institucij, s predstavniki akademske in raziskovalne skupnosti, stroke, organizacij za zaščito žrtev, civilno družbo ter uradniki, ki se na dnevni ravni spopadajo z organiziranim kriminalom.

"Značilnost organiziranega kriminala je njegova čezmejna narava, zato je pomembno, da se z njegovo grožnjo soočamo na ravni EU in na ta način pošljemo močno sporočilo, da smo resno pripravljeni spopasti se s to težavno in odgovorno nalogo," je ob imenovanju še dejala poslanka Tanja Fajon.  

Oblikovanje začasnega odbora z mandatom enega leta in možnostjo podaljšanja  je Evropski parlament potrdil na marčevskem plenarnem zasedanju v Bruslju.