Predlagatelja s sopodpisniki Komisijo sprašujeta, na osnovi katerih znanstvenih in zgodovinskih dokazov so pristojne službe Komisije spremenile svoje stališče in v začetku leta 2019 odločile o uvrstitvi industrijske konoplje in kanabinoidov (med najbolj znanimi CBD) v okvir Uredbe 2015/2283 o novih živilih. V skladu z omenjeno uredbo je za trženje izdelkov CBD potrebno opraviti oceno varnosti, katere stroški znašajo med 350.000 in 500.000 evrov. Zato evropske poslance zanima, ali Komisija predvideva kakršnekoli možnosti za premostitev teh stroškov, zlasti za mala in srednje velika podjetja, ki so glavni gospodarski subjekti v tem sektorju. Poleg tega podpisnike tudi zanima, če Komisija načrtuje zagotoviti sredstva za znanstvene raziskave v zvezi s terapevtskimi učinki kanabinoidov.

Ozadje vprašanja:

Novembrska sodba Sodišča Evropske unije v primeru »Kanavape« (C-663/18), s katero je sodišče odločilo, da CBD ne more biti opredeljen kot mamilo, ter decembrska odločitev Komisije Združenih narodov za droge, ki je v svojem glasovanju konopljo umaknila s seznama smrtonosnih opioidov, ki povzročajo zasvojenost, kot npr. heroin, kažeta na progresivno držo pri urejanju tega področja na ravni EU in na mednarodni ravni. Kljub temu pa obstaja še prostor za izboljšave ter preučitev trajnostnih socialnih, okoljskih in ekonomskih vidikov uporabe CBD.

Court of Justice of the European Union. 2020. Judgment in Case C-663/18 B S and C A v Ministère public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Available at: https://bit.ly/2NCh81f (16. 2. 2021).

Celotno vprašanje Komisiji si lahko preberete tukaj.