Tanja Fajon je s svojimi gosti govorila o korupciji, na račun katere v EU izgubimo kar 120 milijard na leto, približno 20 milijonov evrov pa je namenjenih podkupovanju. Težava je, da v Evropi nimamo skupne definicije korupcije in davčnih oaz, kljub temu da gre za naš skupen problem. 

Tudi Igor Angelini, vodja Europolove enote za finančne preiskave, je opozoril na potrebo po skupni evropski obravnavi korupcije in pranja denarja. Ta kriminalna dejanja se vedno bolj izvajajo s plačili v gotovini in omejevanje gotovinskih plačil bi bilo eden od uspešnih ukrepov omejevanja korupcije.

Sonja Šmuc, izvršna direktorica združenja Manager, je dejala, da med Slovenci vlada zelo visoka stopnja medsebojnega nezaupanja. Zato in ker se nepravilnosti ne rešujejo učinkovito, vlada splošno mnenje, da je korupcije še več, kot je je verjetno v resnici. Je pa ta občutljivost kljub temu pozitivna. Poudarila je, da v boju proti korupciji potrebujemo enostavno, jasno in enoznačno zakonodajo. 

Direktor enote za protimafijske preiskave italijanske Državne policije Arturo De Felice je povedal, da je Italija zaradi različnih škandalov pod izjemnim moralnim pritiskom, kar je privedlo do sprejetja posebnega protikorupcijskega zakona, ki ima številne pozitivne posledice: zahtevo po vrnitvi nakradenega premoženja, višje kazni za koruptivna dejanja in prepoved obsojenim zaradi korupcije, da bi bil izvoljeni na katero koli funkcijo.

Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Rok Praprotnik je poudaril, da je Državni zbor tisto državno telo, ki lahko sprejme konkretne ukrepe in bi se zato moral z opozorili neodvisnih institucij, ki same po sebi ne morejo narediti velikih premikov, veliko bolj vsebinsko ukvarjati. 

Matija Stepišnik, Predsednik društva novinarjev, je poudaril, da slovensko preiskovalno novinarstvo, ki je predvsem zaradi lastniške strukture medijev v še večji krizi kot novinarstvo na sploh, vendarle deluje: veliko zgodb o sumih koruptivnih ravnanj, ki se v zadnjem času pojavljajo v medijih, so odkrili prav novinarji.

Predsednik skupine S&D Hannes Swoboda je poudaril, da se socialdemokrati borijo za pravičnost, kamor spada tudi plačevanje davkov. »Ljudje, ki ne plačujejo davkov, namreč ne goljufajo države, temveč ljudi, ki davke plačujejo,« je poudaril Swoboda.
Utaji davkov je bil posvečen poseben panel, na katerem je z gosti govoril poslanka Mojca Kleva Kekuš.