»Potrebujemo jasno zavezo voditeljev držav Zahodnega Balkana, da bodo nadaljevali boj proti globoko zakoreninjeni korupciji in organiziranemu kriminalu, da bodo nadaljevali z gospodarskimi in socialnimi reformami, zagotavljali neodvisno sodstvo in svobodne medije ter da bodo igrali aktivno vlogo pri izgradnji mostov in povrnitvi zaupanja v odnosu s sosednjimi državami.

EU danes ne deluje povsem tako kot nekoč in proces širitve ni več kot nekoč. Potrebujemo svež zagon na obeh straneh. Evropejci moramo razumeti, da v današnjem globaliziranem svetu nujno potrebujemo drug drugega. Na skupnem ozemlju se moramo boriti za skupne vrednote in standarde, jih braniti in krepiti. Z izzivi, kot so terorizem, revščina, klimatske spremembe, energetska odvisnost in migracije, se bomo uspešno spopadali le skupaj.

Nadaljevanje širitve EU je ključno tako za države Zahodnega Balkana kot tudi za EU. Moramo se zavedati, da brez močne zaveze k širitvi EU ne tvegamo zgolj nazadovanja v izvajanju nujno potrebnih reform v regiji, temveč tudi morebitno destabilizacijo, ki bo vplivala na celotno Evropo.

Nujna je sprememba v načinu predstavitve širitvenega procesa v zahodno balkanskih državah. Tehnokratsko retoriko odpiranja in zapiranja poglavij moramo zamenjati z jasnejšim, državljanom razumljivejšim besediščem, ki bo omogočilo zavedanje, kaj konkretnega jim širitveni proces prinaša.

Zato zahodnobalkanske voditelje pozivam, naj se še bolj vključijo v dialog s civilno družbo in naj državljane postavijo v srž širitvenega postopka. Pri tem naj ne uporabljajo nacionalističnega govora in naj ne igrajo na karto etnične delitve. Državljani si zaslužijo skupna prizadevanja za skupno dobro.”