"Nezaupanje. To je stanje v Uniji. Izguba evropske identitete.

Veliko Evropejcev je nanjo pozabilo ali je sploh ne pozna. Zakaj? Ker so preštevilni politiki in voditelji pozabili, kaj so evropske vrednote. Ker nismo takoj in dosledno reagirali na kršenje pravic in vrednot zunaj ali znotraj naših meja, ker ne ponujamo, kot ste dejali,  socialne Evrope. 

Naša dolgoročna vizija mora temeljiti na ljudeh in nikakor ne more vsebovati tajnih sporazumov, TTIP-a, ki znižuje standarde Evropejcev. Ne smemo si dovoliti, da nas popolnoma prevzame vprašanje varnosti, ob tem pa zanemariti skrb za zasebnost Evropejcev. 

Solidarnostne enote Unije, gospod Juncker. Čudovita ideja za vključenost mladih in pomoč ljudem v stiskah. S takimi idejami bo Unija znova vzravnala svojo hrbtenico. Potrebujemo optimizem, pesimizem ne rešuje problemov. Potrebujemo zavest vseh nas na vodilnih položajih, da so prihodnji meseci ključni in da bomo mi odgovarjali, če bo Evropa podlegla populizmom in nacionalizmom."