V uvodu je Tanja Fajon izpostavila, da EU izgublja strateški cilj, ki ga je imela, zato ga mora ponovno definirati. Po njenem mnenju mora ta temeljiti na osnovnih vrednotah EU, ki v ospredje postavljajo človeka ter  človekove in socialne pravice, dostojno delo, demokracijo in solidarnost. »Danes pa je videti, kot da je edina vrednota EU varnost,« je dejala Tanja Fajon.

Sodelujoči so se strinjali, da mora prihodnja EU v ospredje postaviti človeka-evropskega državljana in njegove potrebe. Več je treba medsebojno sodelovati – na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, saj nam EU daje okvir, ki ga moramo bolje izkoristi. V tem smislu so izpostavili potrebo po skupni evropski indetiteti, skupnem evropskem političnem prostoru, tudi evropskih političnih strank, saj je treba oživiti načelo evropskega državljanstva.

Sodelujoči so bili kritični do prioritet evropske kohezijske politike in izpostavili, da je nepovezana in da ne odraža potreb lokalnih skupnosti. Eden ključnih izzivov ostaja prevelika birokratizacija postopkov, tako na področju kohezijske politike kot pri izvajanju evropskih projektov. Bili so tudi kritični do izvajanja evropskih pravil v Sloveniji, kjer evropska pravila prepogosto izvajamo preveč restriktivno. "Pravila EU so zavetje, da ni treba sprejeti odgovornosti," je bila kritična ena od udeleženk.

Za preseganje razkoraka med odločevalci in državljani (kar posledično prinaša sprejemanje odločitev, ki niso v interesu ljudi in gospodarstva), je treba definirati model vplivanja na odločevalce od spodaj navzgor in model konzultacije z ljudmi od zgoraj navzdol. KLjub svojim pomankljivostim pa so se udeleženci strinjali, da je EU dosežek, ki ga je treba ohraniti.

Ideje, poglede in pobude o prihodnji EU iz razprave na Gorenjskem in po drugih regijah bo Evropa misli združila v 'stališče Slovenije do prihodnje EU', ki bo februarja prihodnje leto predano ključnim političnim odločevalcem v državi. Marca prihodnje leto bodo ob 60. obletnici Rimske pogodbe, ki je ustanovna pogodba današnje EU, evropski voditelji in poslanci opravili serijo političnih razprav na najvišji ravni.