"Dogajanje, posebej zahteve po podaljšanju nadzora na notranjih mejah, nas oddaljuje od obnove svobode gibanja na evropskih tleh. Učinkovito upravljanje z migracijami ni mogoče, dokler bodo voditelji držav delali drugače, kot so se dogovorili v evropskih institucijah," je bila kritična poslanka, ki je sicer pozvala k takojšnjim ukrepom za ureditev bivanjskih razmer beguncev, ki pred zimo še nimajo primernih pogojev za gibanje. Ob tem je vprašala tudi, kam je šla milijarda evrov, ki jih je v ta namen od EU dobila Grčija.

Govor poslanke objavljamo na povezavi.