da v sodobni družbi ni prostora za razdvajanja, da si ljudje ne zaslužimo žaljivih izjav in neokusnih potvarjanj zgodovine. 

Povedala je, da je mesto Slovenije v centru demokratične Evrope in ne na robu, ki ga zavzemajo avtoritarne družbe, ter poudarila dejstvo, da sta fašizem in nacizem zlo človeštva, mir pa ni samoumevna dobrina. V tem duhu moramo vzgajati mlade in se vsak dan vprašati o pomenu in naukih preteklosti, predvsem pa o svoji vlogi v sedanjosti, da bomo lahko prihodnjim generacijam zapustili boljšo prihodnost.

"Moja vizija - za katero si želim, da bi bila naša skupna vizija - je solidarna družba, ki skrbi za ranljive skupine, otroke in starejše, manjšine. Družba, ki ne hlepi le po finančnem bogastvu in neskončnih kapitalskih dobičkih, temveč vlaga v razvoj, raziskave in v ljudi, v njihovo dobro počutje in socialno, zdravstveno, okoljsko, zaposlitveno varnost. Družba, v kateri si srečen, ker živiš," je dejala poslanka Tanja Fajon.

Govor lahko preberete tukaj.