»Po napornih in dolgih pogajanjih smo dosegli odličen rezultat glede višine skupne ovojnice, ki bo zaradi zahtev Evropskega parlamenta višja za dodatno milijardo evrov. Dogovor evropskih voditeljev julija letos je namreč predlagal rez v sklad v višini skoraj 3 milijard evrov, kar je uspelo parlamentu vsaj nekoliko popraviti,« je povedala poslanka Fajon

»Dogovor vključuje zavezujoč cilj porabe vsaj 346 milijonov evrov na ravni EU za vizumsko politiko, kar je bila ena izmed glavnih zahteva parlamenta. V besedilu smo dodatno okrepili določbe glede spoštovanja človekovih pravic in ranljivih skupin, kot so otroci in žrtve tihotapljenja z ljudmi. Po novem pa bodo Unija in države članice iz EU lahko finančno podpirali tudi operacije iskanja in reševanja na morju, kar je bila prav tako ena izmed ključnih zahtev parlamenta. Podobno kot v luči včerajšnjega dogovora o skladu za migracije in azil bo večjo vlogo pri upravljanju sklada in nadzora nad porabo dobil Evropski parlament,« dodaja poslanka. 

»Ključna za Slovenijo pa je bila definicija zunanje meje, ki se uporablja pri izračunu in porazdelitvi sredstev med državami članicami, kar smo v pogajanjih popravili. Sloveniji bo tako na podlagi zagotovil Komisije iz stebra, namenjenega državam članicam, namenjenih vsaj 30 milijonov evrov. Dodatna sredstva bo lahko črpala iz ovojnice, s katero upravlja Evropska komisija,« zaključuje Tanja Fajon. 

Tudi ta dogovor morajo sedaj najprej potrditi veleposlaniki držav članic na Svetu Evropske unije in ministri, nato pa še poslanci najprej na odboru LIBE in zatem na plenarnem zasedanju.