Izsledki kažejo zaskrbljujočo sliko, saj naj bi bile institucije, namenjene preprečevanju korupcije, šibkejše, kot se zdi. Izpostavljen je predvsem problem korupcije, povezane s političnimi strankami, financiranjem politike in delovanja nacionalnih parlamentov.

"Glede na zaskrbljujoče ugotovitve poročila, ki kažejo šibkost odgovornih nacionalnih in EU institucij, je nujno, da v aktivnosti boja zoper korupcijo vključimo nacionalne in mednarodne nevladne organizacije. Za to sem se zavzela tudi v novem odboru za boj zoper organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja, a si tega žal vsi ne želijo. Civilna družba, nevladne organizacije in mediji morajo imeti dostop in pregled nad našim delom," je dejala poslanka Tanja Fajon (SD/S&D).

V poročilu je Slovenija izpostavljena kot ena od zgolj šestih držav, ki ima do določene mere sistemsko urejena pravila lobiranja, a je hkrati omenjena tudi v skupini držav, kjer je mogoče zaznati nizke etične parlamentarne standarde in pomanjkljiva pravila glede financiranja in sprejemanja daril. V skoraj vseh državah je ena največjih težav še vedno dostop do informacij. Tu je Slovenija omenjena v skupini držav z dolgotrajnimi postopki za dostop do javnih informacij.

 "Že iz prejšnjih nacionalnih in mednarodnih poročil je razvidno, da je v Sloveniji prav javno zaznavanje naraščanja korupcije pereč problem. Kljub številnim aktivnostim organov pregona delež tistih, ki verjamejo, da korupcija narašča, ostaja izjemno visok in se še zvišuje," je dodala poslanka.

Izsledki študije pozivajo k okrepljenemu sodelovanju med državami članicami in EU institucijami pri naslavljanju korupcije. "Evropski parlament lahko pri spodbujanju sodelovanja med državami, vključevanju nevladnih organizacij, spodbujanju raziskovalnega novinarstva in z lastnim zgledom deluje kot gonilna sila boja proti korupciji v Evropi. Dali smo tudi že pobudo oblikovanju instituta evropskega javnega tožilca," je povedala Tanja Fajon.      

Na povezavi lahko prisluhnete tudi posnetku oddaje Vroči mikrofon na Valu 202 z naslovom Evropa, kriza in korupcija!, v kateri sta poglede na vprašanje korupcije predstavila direktor Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič in Evropska poslanka Tanja Fajon.