»Demokracija ni in ne sme biti samoumevna. Demokracija ni le pravna država, svoboda medijev, boj proti diskriminaciji, spoštovanje integritete in človekovega dostojanstva, demokracija je proces, za katerega si moramo nenehno prizadevati. Najzahrbtnejši sovražnik demokracije je apatija, s katero smo se soočili tudi na nedavnih evropskih volitvah. Pravimo, da so zmagali skrajneži, ksenofobne in populistične stranke, a v resnici je zmagala volilna abstinenca. Zaupanje ljudi v politiko lahko dosežemo le z vključevanjem državljanov v demokratične procese. Srčika demokracije so slišani glasovi vseh, manjšin, ranljivih skupin, žensk, otrok.«

Fajonova je poudarila, da potrebujemo nov mehanizem, ki bo stalno bdel nad stopnjo demokracije v Evropski uniji: "Od držav, ki pristopajo k Evropski uniji, zahtevamo izpolnitev vrste kriterijev, ki zagotavljajo stabilnost, pravno državo in spoštovanje človekovih pravic, nimamo pa še mehanizma, ki bi ocenjeval demokratične standarde in vrednote tudi po pristopu k Uniji oz. v vseh državah članicah.«

Evropski socialisti so na konferenci pozvali politike in njihove stranke ter državljane, naj aktivno prispevajo k varovanju že vzpostavljenih vrednot. Kot največji izziv za politično levico pa so izpostavili izgradnjo močnejše socialne demokracije, s ciljem povezovati vrednote in prakse, ki bodo spodbujale pravične reformne politike za obnovo družbe, v kateri bo vsakomur omogočeno dostojno življenje.

Na dvodnevni konferenci sodelujejo vidni člani Evropskega parlamenta, predstavniki civilne družbe, think – thankov, sestrskih social demokratskih strank in drugi podporniki PES. Med govorniki so bili tudi László Kovács, nekdanji madžarski minister za zunanje zadeve in evropski komisar, Khalid Chaouki iz Demokratične stranke Italije, koordinator za migracije PES, Zita Gurmai, predsednica ženskega foruma PES, Sonja Lokar, izvršna direktorica Evropske mreže za enakost spolov (CEE), in Conny Reuter, generalni sekretar evropske mreže nevladnih organizacij Solidar.