Brez političnega preigravanja, ampak s široko javno razpravo,” je na 5. Konferenci Socialnih demokratov, z naslovom »Varna prihodnost vseh generacij«, , poudarila podpredsednica Tanja Fajon.

Na Konferenci so uvodoma sodelovali strokovnjaki s področja pokojninskih sistemov in predstavniki mladih, starejših in sindikatov, ki so predstavili predloge in stališča do demografskega sklada, sledila pa je široka razprava s člani in zaključili s sprejetjem deklaracije (klik tukaj).

Ideja o nujnosti vzpostavitve Demografskega rezervnega sklada izhaja iz dejstva, da prihaja do vse večjega prepada med upokojeno in delovno aktivno populacijo, kar je značilno za praktično vse razvite države. V naslednjih desetletjih se bo hitro povečeval delež starejših, ki bodo prehajali v upokojitev in posledično manj sredstev od predvidenih potreb. 

Socialni demokrati so se strinjali, da sta družbena in medgeneracijska solidarnost temelja za dostojno življenje vseh ljudi. Prav tako so prepričani, da ni alternative dokladnemu pokojninskemu sistemu, ki temelji na pokojnini kot pravici iz dela in medgeneracijski solidarnosti, zato je oblikovanje demografskega rezervnega sklada nujna, v najkrajšem možnem času.