Potrebujemo jasne prioritete, ki jih bomo tudi uresničili. Imamo vrsto izzivov. Ključni so za oživitev gospodarstva, krepitev rasti, nova delovna mesta. Ključni so za oživitev solidarnosti med državami in posebej zaupanja - nujno moramo pridobiti srca naših državljanov. Zato potrebujemo dobro socialno varnost. Ustaviti moramo trend, ki vodi v zapiranje meja, ki vodi v nevarno izolacijo. Nacionalne vlade morajo prevzeti odgovornost za Evropo, za vse Evropejce. Za skupne izzive globalizacije potrebujemo skupne evropske rešitve. Zagotoviti moramo varnost ljudem, se boriti proti grožnjam nacionalistične in nevarne skrajno desne retorike.
Brexit ne pomeni nič dobrega za prihodnost Unije, a veseli me, da velika večina Evropejcev ne bi sledila temu zgledu. Slovenci so po 14-ih letih članstva še vedno trdno prepričani, da je Unija imela pozitiven vpliv na našo državo. In želim, da z novimi in trdnimi zavezami o boljši Evropi to prepričanje še okrepimo."