Francoski predsednik Hollande je usodo Francije jasno povezal z usodo skupne Evrope, s čimer je želel svoj govor postaviti kot ogledalo nedavnemu težko pričakovanemu govoru britanskega premiera Davida Camerona. Njegovo sporočilo, v nasprotju s Cameronovim pogledom, da EU potrebuje nadaljnjo integracijo, je bilo jasno strnjeno v izjavi, da "EU ni zgolj skupen trg ali seštevek skupnih pravil, temveč predstavlja bistvo politične volje po povezovanju in zavezo k ustroju solidarnosti." Pri tem je tudi sam opozoril na naraščajoči demokratični deficit in kot ključno za skupno prihodnost EU izpostavil vprašanje, kako naj pri ljudeh vzpodbudimo željo po združeni Evropi. "Odtujenost in odmaknjenost državljanov sta skrb zbujajoči," je opozoril Hollande. 

V luči bližajočega se sestanka Sveta EU, kjer bodo voditelji držav članic sprejemali odločitev o obsegu prihodnjega večletnega finančnega programa (2014-2020), je osrednji del govora namenil gospodarskim in finančnim vprašanjem. Izpostavil je  kritično in naraščajočo brezposelnost mladih in jo postavil v središče prihodnjih prizadevanj za spopad z gospodarskimi in finančnimi izzivi. "Razvoj in napredek sta brezpredmetna v luči masovne brezposelnosti. Dokler ne zajezimo in ne znižamo brezposelnosti, predvsem med mladimi, si ne smemo dovoliti počitka," je dejal Hollande. "Predsednik je s tem dal jasen znak, da je politika strogega zategovanja pasu, ki jo vodi Evropska komisija in podpirajo nekatere države članice, nezadostna in zgolj prispeva k družbenim in socialnim težavam državljanov. Pozdravljam, da je za Hollanda ključno gospodarsko in finančno vprašanje zavarovanje in okrepitev evra. Kot tudi, da se je odločno zavzel za model Evrope različnosti in proti Evropi dveh hitrosti ali Evropi 'a la carte'. To mora biti naša vizija,"  je še dejala Fajonova.

Hollande je tudi zagovarjal ohranitev višine sredstev za kohezijsko in kmetijsko politiko v novem večletnem finančnem programu. Slednje ni presenetljivo, saj je Francija država, ki pridobi največ sredstev iz kmetijskih rabatov.

Dotaknil se je tudi nedavnega francoskega posredovanja v Maliju in pozval k oblikovanju tesnejše skupne zunanje in obrambne politike, h kateri si bo prizadevala Francija. Govor je zaključil v pozitivnem tonu o vlogi EU v globalnem okolju, saj bo, kot pravi, "razvoj EU predstavljal podlago za novo obdobje globalne demokracije".

"Govor je predvsem jasno pokazal, da po obdobju dvojca Merkozy o dvojcu Merkollande ni mogoče govoriti", je ob robu obiska francoskega predsednika Hollanda še komentirala evropska poslanka Fajonova.