Danes smo v hotelu Union Business, kjer gostimo okroglo mizo "Kriza ↔ korupcija - Korupcija ↔ kriza, vloga politike v boju zoper organiziran kriminal in korupcijo".

Spremljajte nas v ŽIVO (klikni tu), od 12.00 do 14.00 ure in zastavite našim gostom vprašanje!

 

Naši povabljenci:

Rita Borsellino je italijanska evropska poslanka ter poročevalka v senci odbora CRIM. Je tudi dolgoletna in uveljavljena aktivistka v boju zoper italijansko in še posebej sicilijansko mafijo, kjer je bil leta 1992 ubit njen brat, sicer uveljavljen sodnik v Palermu. Je tudi so-ustanoviteljica nevladne organizacije LIBERA, ki združuje več kot 1200 organizacij, katerih namen je opozarjanje in boj proti organiziranemu kriminalu.

Troels Oerting je pomočnik direktorja Europola ter bodoči vodja EU centra za boj zoper kibernetsko kriminaliteto, ki bo leta 2013 začel delovati v okviru Europola. Pred tem je deloval tudi kot glavni preiskovalec na danski Službi za boj proti organiziranemu in finančnemu kriminalu, goljufijam, davčnim utajam, pranju denarja in korupciji in kot tak predstavlja odličnega sogovornika, ki nam lahko predstavi boj zoper organiziranemu kriminalu tako iz nacionalnega kot EU konteksta.

mag. Bećir Kečanović je pomočnik predsednika komisije za preprečevanje korupcije. Je tudi predavatelj na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani. Ukvarja predvsem s proučevanjem ustavnega prava in etike javnega sektorja. S teh in drugih področij je objavil več kot 100 različnih prispevkov in publikacij.

Dr. Dejan Dobovšek je izredni profesor in prodekan Fakultete za varnostne vede v Ljubljani, Univerze v Mariboru, habilitiran za področje kriminalistike. Je sodelavec Inštituta za politične vede Univerze v Würzburgu in predava na Pravni fakulteti Univerze v Gentu v Belgiji. Sodeluje pri raziskavah Sveta Evrope, OECD, Transparency International, Združenih narodov in je sodelavec skupine BKA (Das Bundeskriminalamt) za organizirano kriminaliteto v Nemčiji.    

 

Namen okrogle mize je spodbuditi razpravo o najprimernejših pristopih in praksah za boj zoper sodobne oblike organiziranega kriminala na ravni EU in na ravni držav članic. Posebna pozornost bo namenjena vprašanjem korupcije, finančnih prevar in drugim oblikam finančne kriminalitete, pri čemer bodo sogovorniki načeli vprašanja temeljnih vzrokov za pojav korupcije, dolgoročnih posledic korupcije (nezaupanje v demokratične institucije nacionalne države in nadnacionalnih tvorb) ter povezavah med pojavi korupcije, organiziranega kriminala in pranja denarja.

Neposredni spletni prenos si lahko ogledate tu.