Zavedam se, da je občutek oddaljenosti  državljanov in državljank od odločevalskih procesov v Bruslju precejšen, vendar pa EU ponuja številne vzvode, ki lahko ta razkorak zmanjšajo. Za to seveda potrebujemo aktivno civilno družbo. Letošnje leto, ki je namenjeno prav aktivnemu državljanstvu, je za državljane dodatna priložnost, da izkoristijo svoje pravice in pomagajo ustvarjati boljšo Evropo. In pri tem ne pozabimo, da Evropa ni nastala kar tako. Za njo je krvava zgodovina in 60 let kompromisov ter vrsta izjemnih dosežkov. Spoštovanje človekovih pravic in številne svoboščine, ki jih uživamo Evropejci, niso samoumevni, temveč so rezultat dolgotrajnih prizadevanj vseh, ki so želeli in želimo v tem delu sveta ohraniti napredno in moderno družbo, v kateri se bomo vsi počutili doma.