V intenzivni razpravi pred glasovanjem je Tanja Fajon, sicer poročevalka oziroma ena glavnih pogajalk za ta dosje, povedala, da bodo z novimi ukrepi potniki sicer hitreje in lažje potovali, a bodo v luči boja proti terorizmu obenem deležni tudi temeljitih pregledov.

»Izvajanje uredbe v praksi bomo v Evropskem parlamentu podrobno spremljali ter ob vsakem poskusu kršitve temeljnih pravic EU, predvsem poseganja v zasebnost državljanov, tudi ustrezno ukrepali,« je poudarila poslanka.

Njen govor objavljamo v celoti:

»Za nami so več kot štiri leta napornih pogajanj, izmenjav mnenj in obiskov na terenu. Pred seboj imamo enega najbolj tehnično in politično občutljivih dosjejev, kot tudi enega finančno najtežjih projektov, ki ga bomo v EU uvedli z letom 2020. Upravljanje z mejami z novim sistemom evropeiziramo in prilagajamo potrebam 21. stoletja.

Prehojena pot je bila zelo dolga in v marsičem se s poročevalcem nisva strinjala. Še vedno me močno skrbi, da glavni namen nove tehnologije ne bo upravljanje in lažje prehajanje meja. Vse bolj se zdi, da je poglavitni namen postal zgolj in samo boj proti terorizmu. Pogovori so večinoma potekali ob temeljni predpostavki, da je vsak potnik, ki dopotuje v Evropo, potencialni zločinec ali terorist, ki mu moramo preprečiti vstop.

Navkljub težavam nam je v skupini socialistov in demokratov med pogajanji uspelo v besedilu uredbe preprečiti najslabše. Uspelo nam je vzpostaviti pomembno ločnico med kategorijami potnikov, skrajšati čas hrambe podatkov, uspelo nam je dodatno omejiti dostop za organe pregona ter oklestiti stroške.

A kljub pozivom parlamenta na drugi strani ni bilo veliko razumevanja za večjo zaščito zasebnosti posameznikov, za enoten sistem tudi ne-schengenskih držav ter za odpravo ločenih vizumskih sporazumov, ki osnovni namen preračunavanja bivanja v Uniji postavljajo na glavo. Pod velikimi političnimi pritiski držav članic s tem sistemom uvajamo v schengenski pravni red velik kaos.

Žal mi je, da je moč argumenta in razuma ob aktualnih razmerah v Evropi in vzponu populizma večinoma zamenjal argument nerazumevanja in moči. Zopet tvegamo, da kakovost zakonodaje nadomešča količina. Na žalost v parlamentu ni bilo posluha za dodaten premislek.

Kar me posebej bremeni, je julijska odločitev Evropskega sodišča, da sporazum med Kanado in Unijo o prenosu podatkov potnikov krši temeljne pravice. Informacije bi po omenjenem sporazumu hranili pet let, kar ni več skladno s potrebami boja proti terorizmu. Dvomov o hrambi podatkov žal v kompromisu, ki je na mizi, nismo odpravili. 

Zato Socialisti in demokrati z dopolnilom predlagamo, da skrajšamo obdobje hrambe podatkov za “bona fide” potnike na 181 dni. To je razumna poteza in pozivam kolege, da jo opoldne na glasovanju podprejo.

Pametne meje bodo res pametne le, če bodo ukrepi sorazmerni, delujoči in predvsem prijazni do potnikov!»