Spoštovani plenum!
 
napredek, ki ga je Srbija naredila v preteklem letu, »okronan« z otvoritvijo prvih dveh poglavij o finančni kontroli in normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, govori o odločnosti države, da se z izvajanjem reform spopade pogumno in ostro. V resoluciji to pozdravljamo, še več, pozivamo, da se poglavji 23 in 24 – ključni za reformo srbske družbe, izkoreninjenje korupcije in kriminala ter utrditev pravne države – odpreta čim prej. Na podlagi izkušenj iz moje države, Slovenije, lahko rečem, da je pomembno obdržati dinamiko in ritem pogajanj. Zato močno upam, da predčasne parlamentarne volitve ne bodo vplivale na hitrost izvajanja nujno potrebnih reform. Srbija ta hip potrebuje enotno in jasno stališče glede EU smeri, v katero gre, odlične strokovnjake, motivirane uradnike v javni upravi in voljo vseh državljanov, da dosežejo skupni cilj – moderna in gospodarsko uspešna Srbija, ki igra vodilno vlogo v zahodno Balkanski regiji. Srbija ta hip ne potrebuje politiziranja različnih družbenih področij in postavljanja sebičnih političnih interesov pred interesi družbe. Odgovornost do državljanov bodo nosili voditelji sami.
 
Kdo pa nosi odgovornost do stanja, v katerem se nahajajo srbski mediji? Kot nekdanja novinarka, ne morem mimo dogodkov, ki so v Srbiji zaznamovali konec preteklega in začetek tega leta. Neprimerna izjava ministra o novinarkah, ki 'z lahkoto pokleknejo' je bila le dolivanje olja na ogenj. Povzročila je protest novinarjev, ki zahtevajo bolj dostojne pogoje za delo. Skrbi me stanje medijev v Srbiji, skrbi me samocenzura novinarjev, ki se naslanja na prekerne pogoje dela in njihovo negotovo prihodnost. Družba, v kateri mediji zamolknejo, se mora vprašati za svojo prihodnost. To ni prihodnost, ki jo privoščim Srbiji. To tudi ni prihodnost, ki si jo želijo mladi v Srbiji. In ravno mladim moramo omogočiti čim bolj obetavno prihodnost in preprečiti množično zapuščanje države. Naj bo pogajalska pot proti EU tudi pot do bolj svetle prihodnosti mladih Srbov in Srbkinj. V Sloveniji bomo znotraj zunanjepolitičnih aktivnosti temu namenili posebno pozornost. Kajti če mladi izgubijo upanje, je Srbija izgubila prihodnost. In tega si, spoštovane kolegice in kolegi, nihče ne želi!