V svojem nastopu je pojasnila, kako se je življenje v zadnjem desetletju zelo spremenilo. Kot družba se srečujemo z novimi problemi. V mnogih državah sta v ospredje stopila populizem in ekstremizem, premnogi konflikti in podnebne spremembe so povzročili na milijone žrtev in nove valove prisilnih migracij. Gospodarska neenakost se vztrajno povečuje, žal tudi zaradi pandemije covida-19, ki je povzročila svetovno krizo brez primere. Poudarila je naraščajočo neenakost med spoli, tudi v razvitem svetu, kjer ženske plačujejo višjo ceno. Pandemija nas je prisilila k ponovnemu razmisleku o svojem načinu življenja. Ker smo ranljivi, vemo, da lahko in moramo zaščititi drug drugega.

S primeri nekaj aktualnih novic je predstavila pomembnost politične odgovornosti, ki je danes v Evropi in svetu hudo primanjkuje, mirnega dialoga pri iskanju rešitev in sprave med ljudmi ter skrbi za naše okolje.

Z nedavnim odstopom avstrijskega kanclerja Kurza je pojasnila primer zrelih demokracij, kjer so politična odgovornost, transparentnost in enakost pred zakonom ključni. Žal ni povsod tako. »Danes smo priča temu, da si nekateri visoki državni uradniki, politiki, tudi v Sloveniji, krojijo pravo po lastni meri in se čutijo, da so nad zakonom. To je popolnoma nesprejemljivo in močno načenja zaupanje ljudi v politiko,« je povedala poslanka.

Na pomen sodelovanja in solidarnosti po mnenju Tanje Fajon najbolje kaže humanitarna kriza na poljsko-beloruski meji. »Situacija, v kateri smo se znašli z izsiljevanjem beloruskih oblasti z nedolžnimi človeškimi življenji na eni strani in ignorantsko držo Poljske na drugi, je v 21. stoletju nepredstavljiva. A končno je bil dosežen dogovor med Unijo in Belorusijo, da ta poskrbi za ustrezno zaščito ujetih ljudi in zatočišča. Razdiralna in izsiljevalna politika nimata mesta v družbi. Potrebujemo spravne politike, ki iščejo skupine rešitve in so odprti za dialog,« je dejala poslanka.

Zaključila pa z lepo zgodbo in optimizmom. »Ko sem prebirala današnje novice sem v sicer prenasičeno negativnem medijskem ozračju vseeno našla pozitivno zgodbo. Ta je iz Slovenije,« je povedala Fajon. »Kozjanskemu regijskemu parku je bila dodeljena pomembna nagrada Meline Mercouri, ki jo pod okriljem Unesca podeljujejo na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin. Gre za lepo zgodbo o varovanju naše narave in simbiozi človeka z njo. Vsem, ki so temu pripomogli, iskreno čestitam.«

Za prihodnje desetletje si poslanka želi, da bi bilo složnejše, pravičnejše, enakopravno in okolju prijazno. Zaključila je z mislimi prvega predsednika Slovenija, da so danes dovoljene sanje, a jutri je nov dan. Za to, da bo naš jutri čim boljši, pa smo odgovorni vsi.