Stanje v Sloveniji so strokovnjaki orisali kot zelo pomanjkljivo, predvsem na področju psihiatričnega zdravljenja mladostnikov in usposobljenosti socialnih delavcev. Poslanka je opozorila, da socialna politika na evropski ravni sicer ni enotno urejena, zato so pristojnosti evropskih poslancev manjše. Kljub temu pa je pomembno  njihovo obveščanje, kot seveda tudi nenehno osveščanje  družbe ter poleg velike empatije tudi pogum, da vsak, ki zlorabe zazna, o njih tudi javno spregovori.