Evropska poslanka se je popoldne udeležila sestanka s predstavniki tamkajšnjih občinskih odborov stranke SD, kjer so razpravljali o možnostih povezovanja in sodelovanja med lokalno in evropsko ravnjo odločanja. »Na sestanku so me kolegi iz stranke seznanili z glavnimi težavami in izzivi, ki pestijo ta del Slovenije. Po iskrenem in poglobljenem pogovoru ugotavljam, da je ta regija žal res ena najbolj podhranjenih v Sloveniji. Pri tem je najbolj zaskrbljujoče stalno odhajanje mladih in strinjali smo se, da je potrebno vlagati v sodobne in inovativne oblike dela, ki lahko zagotovijo nova finančna sredstva, sveža delovna mesta in mladim povrnejo zaupanje v priložnosti, ki jih ponuja Prlekija,« je po sestanku povedala evropska poslanka.

V nadaljevanju dneva je Jože Horvat – Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in podpredsednik Evropske romske unije, evropski poslanki predstavil prizadevanja za akreditacijo programa romoloških študij v Sloveniji in vzpostavitev raziskovalnega romološkega inštituta. »Idejo inštituta in akreditacije programa v celoti podpiram, saj imamo v Sloveniji dovolj znanja, izkušenj in dovolj strokovnih posameznikov za izpeljavo tovrstnih aktivnosti, ki bodo pomagale tudi pri reševanju romske problematike. Vzpostavitev inštituta in akreditacija programa bi hkrati predstavljali odlično priložnost za nadaljnje povezovanje in sodelovanje na evropski ravni,« je kratek pogovor komentirala Tanja Fajon.

Dan na terenu je evropska poslanka zaključila z udeležbo na okrogli mizi z naslovom »Pametna, trajnostna in vključujoča rast – ali jo lahko dosežemo?«, ki so jo na povabilo občine organizirali Za in proti, Zavod za kulturo dialoga. Na javni razpravi, ki je potekala v atriju mestne hiše Ljutomer, so udeleženci naslovili vse bolj aktualno temo izzivov in priložnosti za Prlekijo. »Krizo lahko razumemo tudi kot priložnost za nove podjetniške trende. Udeleženci so predstavili nekatere zanimive primere kot so eko-turizem in različne oblike socialnega podjetništva. Vsi pa smo se strinjali, da tudi na tem področju EU predstavlja velik potencial za nadaljnji razvoj in da žal tovrstni potencial v veliki meri ostaja neizkoriščen,« je ob tem dejala evropska poslanka Tanja Fajon. Poslanka je na okrogli mizi predstavila tudi glavna izhodišča prihajajočega proračuna EU, ki temelji na smernicah strategije Evropa 2020 in kot tak ponuja veliko priložnosti za razvoj in izvedbo trajnostno naravnanih aktivnosti. »Na podlagi konkretnih regionalnih izzivov je potrebno razvijati inovativne poslovne modele, kot so družinska podjetja in ekološko naravnano podjetništvo. Evropski proračun na tem področju predstavlja dober vir razvoja tovrstnih aktivnostih in skupaj moramo storiti vse, da Prlekijo spremenimo v inovativno in trajnostno naravnano regijo,« je ob zaključku še poudarila Tanja Fajon.

Po okrogli mizi se je evropska poslanka udeležila tudi slavnostne podelitve nagrade obrtnik leta 2012, ki jo organizira območna enota Obrtno-podjetniške Zbornice Ljutomer. Nagrajenec Emilijan Rudolf vodi uspešno družinsko strojno ključavničarstvo. »Dobre zgodbe zaslužijo nagrade,« je izbor komentirala Tanja Fajon.