Spoštovana visoka predstavnica,

rn

draga Federica,

rn

veseli me, da imamo prvič po 15 letih in obljubah z vrha v Thessaloniki leta 2003 na mizi strategijo, ki ima nedvomno sporočilo: Unija želi Zahodni Balkan kot del svoje družine vrednot, skupne zgodovine in prihodnosti. Strategija predstavlja jasno zavezanost in spodbudo zahodno balkanskim državam glede njihove evropske prihodnosti.

rn


A hkrati Strategija polaga odgovornost v roke voditeljev na Zahodnem Balkanu, ki lahko to zgodovinsko priložnost za svoje države izkoristijo le če izpeljejo nujne reforme in svojim državljanom omogočijo dostojno življenje. Proces priključitve Uniji ni tehnični proces odpiranja in zapiranja poglavij; gre za sprejetje sistema vrednot, na podlagi katerih naše družbe delujejo.

rn


Pogosto sem v regiji in od ljudi slišim, da želijo te vrednote, da želijo več demokracije, manj korupcije, vladavino prava, neodvisne medije in neodvisno in delujoče sodstvo. Mladi na Balkanu želijo ostati v svojih državah, a le če imajo možnosti za zaposlitev. Od voditeljev v regiji pričakujem, da s svojim obnašanjem - in ne zgolj na papirju - pokažejo dejansko zavezanost k vrednotam Unije.

rn


Brez Zahodnega Balkana zgodovinski projekt Evropske unije ne bo nikoli končan. Skupaj bomo močnejši blok, ki bo lažje premagoval številne družbene izzive vedno bolj povezanega sveta. Zato se kot Slovenka, kot podpornica politike širitve in kot prijateljica regije zelo veselim, da se nam v prihodnosti pridružijo zahodno balkanske države. Z okrepljeno demokracijo in vladavino prava, izkoreninjeno korupcijo, strpnimi in naprednimi družbami in pripravljenostjo na sodelovanje.

rn


Ljudje na Balkanu so namreč siti temačne preteklosti, želijo pa si svetle prihodnosti, ki jo lahko prinese članstvo v Uniji.