"Najpomembnejši dosežek evropskega povezovanja so naša skupna demokratična načela spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in človekovih pravic. Kljub vsemu so ta vedno znova na preizkušnji. Tudi zato, ker nimamo učinkovitega pravnega mehanizma za ukrepanje v primeru kršitev. Ker ne moremo primerno ukrepati, se dejansko lahko le zgražamo nad ksenofobnimi izjavami madžarskega premiera, obsojamo nezakonito prisluškovanje našim državljanom, prisiljeni smo dopuščati tudi sistematično kršenje človekovih pravic manjšin in ranljivih skupin. A tega nikakor ne smemo tolerirati!

Zelo sem vesela, da smo na pobudo skupine Socialistov in demokratov evropskim voditeljem in Komisiji poslali ponovno sporočilo in poziv, da se nujno aktivira samodejni mehanizem, ki bo nadziral demokracijo in stanje človekovih pravic v državah članicah. Sedmi člen pogodbe o Evropski uniji namreč predvideva sankcije v primeru bistvenih kršitev pogodb ali temeljnih načel Unije.

Poročilo, o katerem smo glasovali, je zelo obsežno in vsebuje tudi analizo stanja na področju spoštovanja žensk in ranljivih skupin. Žalostno je, da nekateri še vedno želijo ženskam odreči pravico do odločanja o svojem telesu ali omejevati pravice drugačnim. V tem smislu je konservativna desnosredinska EPP celo pripravila svoje besedilo resolucije. Zadovoljna sem, da se je njihov poskus, da bi razvodenelo različico vložili v proceduro, klavrno končal in je bilo njihovo poročilo zavrnjeno," je zaključila Fajonova.
 
Vir fotografije: wearechange.si