"Spoštovani plenum,

»Če nam ne uspe, se bo vojna nadaljevala in prihodnje generacije nas bodo obtožile, da smo odgovorni za vse posledice!«, je ob podpisu Daytonskega sporazuma dejal državni sekretar Warren Christopher. Resda je sporazum končal krvavo balkansko morijo, vendar je v isti sapi institucionaliziral etnično motivirane interese, zacementiral narodnostno razdelitev države in, kot mnogi pravijo, BiH nadel 'prisilni jopič'.

BiH je v povojnih letih naredila določen napredek, a še zdaleč ne dovolj. Še vedno je institucionalno onesposobljena, zastrupljena s korupcijo in sprijaznjena z dejstvom, da dobronamerne ideje zavirajo odločitve, ki so v interesu posameznih narodnostnih skupin. Dvajseta obletnica Daytona je lahko prelomni trenutek. Ni dvoma, da država potrebuje novo, učinkovitejšo ureditev. Ureditev, ki bo v prvi vrsti služila ljudem in državi omogočila nemoten in hiter napredek na poti k Uniji.

V zadnjem letu, ko smo se osredotočili na ekonomsko-socialne reforme so se zgodile pozitivne spremembe. Zaveze voditeljev v BiH k izvajanju le teh vlivajo upanje, da je lahko leto 2016 boljše. 

Ključno je, da BiH, upoštevajoč zahteve državljanov in  v sodelovanju s civilno družbo, trdo dela v smeri izpolnitve cilja – pridobitve statusa kandidatke za članstvo v Uniji. Močno obsojam tendence posameznikov h krepitvi nacionalističnega duha, utrjevanju avtonomije ali oblikovanju lastne države. V tem trenutku se mi zdi to obnašanje povsem neodgovorno.

Čas je, da si BiH sname 'prisilni jopič' in da resno razmislimo o poti naprej. EU pozivam, da premisli o aktivnejši vlogi pri iskanju nove, učinkovitejše alternative Daytonskem sporazumu. In tu bi morali odgovornost čutiti prav vsi: na prvem mestu voditelji v BiH, pa  snovalci Daytonskega sporazuma in Unija. A vsakršna rešitev mora priti od znotraj, če ne bo že v startu obsojena na neuspeh. Bosna in Hercegovina si zasluži, da uspe. Storila bom vse, kar je v moji moči, da ji na tej poti pomagam."

 

Vir fotografije: thesrpskatimes.com