“Bosna in Hercegovina znotraj Evropske unije je najboljša izbira za prihodnost te države. BiH dela pomembne korake na poti proti Uniji, vendar bi morala pohiteti z reformami in pokazati več motivacije in enotnosti. Močno upam, da bodo evropski voditelji prepoznali in z odločitvami o konkretnih korakih naprej nagradili BiH. Hkrati pa voditelje v BiH pozivam, da ne zapravijo preveč dragocenega časa v predvolilni kampanji in da se osredotočijo na prepotrebne reforme: spremembo kazenskega zakonika za odločnejši boj proti organiziranemu kriminalu, spremembo volilnega zakona za učinkovitejše oblikovanje oblasti na vseh ravneh, utrditev vladavine prava in napredek na gospodarsko-socialnem področju, ki ga v vsakdanjem življenju čutijo državljani. In seveda za čim prejšnje odgovore na dodatna vprašanja Komisije. Uresničitev vseh teh ciljev je v rokah voditeljev, ki o hitrosti in (ne)uspehu tega procesa odgovarjajo državljanom,” je povedala evropska poslanka Tanja Fajon (SD/S&D) med dvodnevnim obiskom v Sarajevu.

Na povabilo Parlamenta Federacije BiH se je zjutraj sestala z vodstvom Federacije, nato je pa kot slavnostna govorka sodelovala na prvi tematski seji parlamenta z naslovom ‘Izzivi in priložnosti Federacije na poti proti Uniji.’ V nagovoru je izpostavila pomembno vlogo parlamenta v procesu približevanja, zlasti v primeru BiH, kjer velik del odgovornosti za prenos EU zakonodaje leži v rokah parlamentov obeh entitet.

Na povabilo Veleposlaništva RS v Sarajevu bo poslanka zvečer nagovorila zbrane na sprejemu ob slovenskem Dnevu državnosti. Včeraj se je sestala tudi s člani slovenskega društva Cankar, ki s sicer skromnimi financami, a aktivno delujejo in promovirajo slovensko kulturo in slovenski jezik v BiH. “V interesu Slovenije je, da BiH postane funkcionalna in gospodarsko uspešna država, brez korupcije, nepotizma in notranjih razkolov. Pomembno je, da slovenski predstavniki na vseh ravneh pomagamo BiH, da ta čim prej naredi čim več, ko gre za približevanje EU. Če BiH voditelji ne bodo omogočili priložnosti za razvoj mladih v BiH, bodo mladi, ki so temelj napredka, še naprej množično odhajali v države EU,” je zaključila Tanja Fajon.