»V obdobju vse večje povezanosti držav Evrope in globoke ekonomske in socialne krize je nedopustno spodkopavati štiri neločljive temeljne svoboščine, na katerih je bila Unija ustanovljena. Svoboda gibanja je temeljna svoboščina vsakega evropskega državljana. Prelaganje krivde na nedolžne ter obtoževanje migrantov iz srednje in vzhodne Evrope zaradi notranje političnih težave Velike Britanije je izredno nevarno, še zlasti v času, ko se krepijo populistične in ksenofobe sile. Takšna nepremišljena retorika ima lahko zaradi težkega ekonomskega položaja mnogih ljudi močan negativen vpliv in si je ne moremo privoščiti, tudi ne v luči skorajšnjih evropskih volitev.

»Zavedam se, da so bili radodarni nacionalni sistemi blaginje tudi predmet zlorab nekaterih migrantov. Strinjam se, da se moramo s takimi zlorabami spopasti učinkovito, a hkrati moramo ostre ukrepe izvajati tudi proti tistim delodajalcem, ki tujo delovno silo izkoriščajo za zniževanje plač in slabšanje življenjskih pogojev.

Spomniti se moramo na vrednote, na katerih je zrasla Evropa. Naš cilj mora biti ekonomska in socialna blaginja, zmanjšanje brezposelnosti in revščine ter resnično demokratična Evropska unija. Ciljev pa ne moremo doseči, če ne bomo delali skupaj."