"Vprašanj množičnih migracij ne bomo mogli učinkovito rešiti brez nujne pravičnejše porazdelitve finančnih, organizacijskih in kadrovskih bremen med državami članicami Unije, niti brez boljšega sodelovanja z vpletenimi tretjimi državami. O marsikaterih rešitvah govorimo že leta, pa jih očitno zaradi sebične molčečnosti mnogih vlad ne izvajamo.

Gre za vprašanje politične volje, čeprav se marsikdo izgovarja na denar. Glede slednjega imam konkretno in izvedljivo idejo: o ustanovitvi Evropskega sklada za iskanje in reševanje. V evropski blagajni imamo sredstva, le prerazporediti bi jih morali. Rezerviranih imamo 791 milijonov evrov za uvedbo pametnih meja, za katere vemo, da jih zaradi pomanjkljive zakonodaje ne bomo uvedli hitro pa tudi toliko denarja ne bomo potrebovali. Zakaj ne bi del teh sredstev namenili v sklad za reševanje? Za pomoč evropskim državam, ki bi sodelovale pri reševanju ljudi, kot tudi komercialnim ladjam. S tem denarjem bi omogočili vsaj 3-letno delovanje operacij, podobni 'Mare Nostrum'. To seveda ni dovolj, je pa pomemben korak," je povedala Tanja Fajon. 

Poslanka je pozdravila namero o uvedbi kvot in varnih in zakonitih poti v Evropo ter  pozvala evropske države, naj sodelujejo pri pomoči beguncem.


Posnetek razprave si je moč ogledati na povezavi.