"Iz poročanja medijev je moč razbrati, da gre za vsaj 3 turške družine, ki so jim bile prošnje za mednarodno zaščito v Sloveniji zavrnjene februarja letos, s čimer jim tako grozi izgon v Turčijo. Osebno se je na nas in hkrati še na nekatere druge poslance Evropskega parlamenta obrnila ena izmed družin, preko socialnih medijev pa je zadeva dobila tudi evropski odmev.

Ministrstvo za notranje zadeve je kot pristojni organ zavrnitev utemeljilo na mnenju, da prosilci za azil niso dovolj prepričljivo dokazali, da bi v primeru vrnitve v Turčijo bili preganjani ali utrpeli resno škodo na podlagi zakona o mednarodni zaščiti. S tem v zvezi je seveda zelo pomembno, kako ministrstvo obravnava dokazna merila pri ocenjevanju, ali prosilcem grozi preganjanje ali resna škoda ali ne.

Močno nas zato skrbi tudi odziv ministrstva za STA, v katerem pojasnjujejo, da je bila Turčija z odlokom Vlade RS februarja 2016 določena kot varna izvorna država, da pa se ta koncept ne uporabi, če lahko prosilec, turški državljan, izkaže tehtne razloge, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da ta država zanj ni varna izvorna država.

Poslanci Evropskega parlamenta opozarjamo, da so se razmere v Turčiji po neuspelem državnem udaru julija leta 2016 močno zaostrile in silovito poslabšale varnostno situacijo v državi. Morebitna uporaba odloka Vlade RS in vrnitev prosilcev v državo izvora bi lahko v tem primeru zaradi spremenjenih okoliščin predstavljala hudo kršitev evropskega in mednarodnega prava ter načela nevračanja, ki je na podlagi pravne prakse Sodišča za človekove pravice absolutno prepovedana.

Statistične primerjave glede dodeljevanja mednarodne zaščite tudi sicer kažejo Slovenijo kot državo, v kateri je takšno zaščito izjemno težko dobiti, prav tako se Slovenija ne odloča za prožnejšo uporaba tega instituta, čeprav to pravico ima.

Pričevanja iz Turčije so resnično zelo skrb vzbujajoča in nekateri poslanci imamo tudi osebne izkušnje z ravnanjem turških oblasti, denimo v primeru twinning projekta z zaprtimi turškimi novinarji, obtoženih terorizma," so v skupni izjavi zapisali poslanci.

Zaradi občutnega zmanjšanja demokracije, vladavine prava ter svobode medijev se je Evropski parlament novembra 2016 z veliko večino glasov zavzel za zamrznitev pogajanj za članstvo Turčije v Evropski uniji.