»Evropski azilni sistem ne deluje. Dve desetletji že oblikujemo pravila, pa smo vse dlje od realnih problemov in nujnega ukrepanja. Pomanjkanje solidarnosti in skupne odgovornosti načenja temelje evropskega projekta. Skrajni čas je, da se evropske vlade zavedo tveganj, ki jih prinaša nesodelovanje oziroma politika "a la carta", ki ustreza zgolj nacionalnim interesom.

Predlog prenove uredbe o standardih glede pogojev pridobivanja mednarodne zaščite je eden izmed ključnih zakonodajnih aktov, s katerim želimo poenotiti dobe bivanja in pridobitve pravic za upravičence do mednarodne zaščite po vsej Evropi.


V poročilu predlagam ukrepe, ki so ključni za razbremenitev administrativnih postopkov pristojnih azilnih organov ter za boljše vključevanje beguncev v družbo. Verjamem, da bomo z daljšimi obdobji dovoljenj za bivanje tako beguncem kot upravičencem do subsidiarne zaščite delodajalcem omogočili, da bodo laže sklepali zaposlitvene pogodbe, negotovosti bo manj, na ta način pa bomo preprečevali tudi sicer nezaželena in iregularna sekundarna gibanja po Evropi.

Reforma azilnih pravil je ključna za prihodnost Evropske unije. Potreben je tudi razmislek, kako ravnati z ljudmi, ki bežijo zaradi naravnih in človeških katastrof. Izzivi so izjemni in nobena država se ne bo mogla z njimi spopasti sama. Potreben pa je tudi razmislek, kako ukrepati z EU državami, ki na eni strani črpajo velika evropska sredstva, na drugi strani pa odstopajo od skupne odgovornosti
,« je še dodala Fajonova.

 

Video posnetek razprave iz odbora LIBE si je moč odgledati tukaj.