Namen enodnevne razprave je bila izmenjava različnih mnenj in pogledov na temo zasebnosti in računalništva v oblaku (ang. cloud computing), ki postaja čedalje pomembnejša v luči predlogov nove ureditve vprašanj varovanja osebnih podatkov na ravni Evropske unije.

V nagovoru je evropska poslanka poudarila, da je računalništvo v oblaku termin, ki ga mnogokrat slišimo in uporabimo, a se pri tem morda premalokrat vprašamo, kaj izraz dejansko pomeni in kakšen vpliv ima na zasebnost in varovanje osebnih podatkov posameznika.

 "V želji, da bi bili stalno povezani s kolegi in poslovnimi partnerji z različnih koncev sveta, da tudi, ko smo zdoma, stalno komuniciramo s prijatelji in z družino ter smo nenehno obveščeni o zadnjih gospodarskih, političnih, družbenih in kulturnih dogodkih, mnogokrat zapostavimo dejstvo, da pri tem za seboj puščamo sledi osebnih podatkov, ki niso nič drugega kot delci naših vsakdanjih življenj," je dejala poslanka.

Predlog uredbe o varovanju osebnih podatkov, ki je na začetku postopka obravnave v pristojnih odborih Evropskega parlamenta, predvideva uvedbo številnih novih mehanizmov in ukrepov za varovanje osebnih podatkov potrošnikov ter spodbujanje nadaljnjega razvoja sodobnih tehnologij, kot je računalništvo v oblaku. Med najbolj odmevnimi ukrepi je tudi tako imenovana pravica biti pozabljen, ki je bila oblikovana kot odziv na objavo in hrambo osebnih podatkov na spletnih družbenih omrežjih.  

"Pravni in politični okvir, ki ga predstavljata nova direktiva in uredba na ravni EU, sama ne moreta predstavljati gradnikov zaupanja v učinkovito varovanje zasebnosti novih tehnologij. Podjetja, kot so Microsoft, Nokia, SAP in Apple, če omenim samo nekatere, morajo dokazati, da so sposobna pridobivati, obdelovati in hraniti podatke uporabnikov na različnih lokacijah po svetu in jim pri tem pa jim zagotavljati enako stopnjo varnosti in zasebnosti, kot če bi bili ti podatki shranjeni na njihovih osebnih računalnikih," je še poudarila Tanja Fajon.