Tea Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, doc. dr. Marinko Banjac, raziskovalec na katedri za politologijo Fakultete za družbene vede v Ljubljani, in Vuk Čosić, digitalni umetnik, strateg in aktivist, so s prijetnim moderatorskim vodstvom Blažke Müller Pograjc razpravljali o kulturnih, političnih in družbenih vidike ustvarjanja evropske identitete posameznika in skupnosti, pomena in vpliva aktivnega državljanstva in prihodnosti Evrope.
Ob številnih provokativnih mislih, ki so izhajale tudi iz bogate civilizacijske zakladnice evropske mitologije, filozofije, ne nazadnje tudi politične misli, so se sogovorniki strinjali, da aktivno državljanstvo ne pomeni le udejstvovanja v politiki, še manj pa se sme enačiti s podjetnostjo (kar je pogosta tudi percepcijska napaka države, še posebej v povezavi z mladimi), temveč lahko pomeni prav vse aktivnosti, s katerimi posameznik dejavno sodeluje v družbi, njegova pojavnost pa je odvisna predvsem od vzgoje.
Uradni del so zaključili z mnenjem, da nam Evrope ne more nihče vzeti, če tega ne bomo sami dovolili, neformalni klepet pa se je nadaljeval ob prigrizku, ob prijetni spremljavi mlade pevke Sare Jagrič.