Poslanka je v svojem nagovoru poudarila, da vojna in povojni dogodki, ki so Slovence na tem prostoru nasilno razdelili in pretrgali številne vezi, vendarle niso pretrgali korenin in pripadnosti narodu. Tovrstna srečanja so izjemnega pomena tako z vidika ohranjanja manjšinske kulture kot z vidika pomena, ki ga imajo lahko za mlade, ki naj ohranjajo tradicijo.

Dogodek vsako leto privabi znane osebnosti s te in one strani meje, vse tiste, ki se zavedajo pomena ohranjanja slovenske manjšine v Italiji, jezika, ohranitve šol in kulture in ki na splošno prispevajo k dobrim odnosom med narodoma. Tudi letos je bil pospremljen z bogatim kulturnim programom in dobro voljo vseh navzočih.

Govor poslanke je na voljo na tej povezavi.