Znanje za moje sanje


SLOVENIAN | ENGLISH

Mednarodna konferenca
Znanje za moje sanje
Pot k etični vzgoji - dobre prakse v izobraževanju beguncev in migrantov

KDAJ: 12. januar 2017
KJE: Rogaška Slatina, Slovenija
PRIZORIŠČE: Hotel Sava – kongresni center, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina

MODERATORKA KONFERENCE: Vesna LAISSANI, direktorica Splošne knjižnice Ljutomer

Program

8:45 - 9:30

PRIHOD, REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
- avla hotela, nasproti recepcije -

9:30 - 9:45

DOBRODOŠLICA IN POZDRAVNI NAGOVOR
- kongresna dvorana -

 

Gostiteljica:
Tanja FAJON, mag., poslanka, Evropski parlament

Uvodni nagovor:
Dr. Maja MAKOVEC BRENČIČ, ministrica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana

9:45 - 10:00

ZGODBI IZ REALNOSTI

 

Veronika BARTLE, učenka migrantka, in
Antonela VOVK, učiteljica, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, simpozijski prispevek 

10:00 - 11:15

OKROGLA MIZA

Vplivi spremenjenih družbenih, političnih, gospodarskih in okoljskih sprememb v svetu na migracije (poudarek na razmerah na Bližnjem vzhodu – EU v luči begunske krize)

 

Tanja FAJON, mag., Evropski parlament
ALI TARABAY, Lebanese International University (LIU), Beirut, Libanon
Georgia LIARAKOU, University of the Aegean Rodos, Grčija
Sabina STADLER REPNIK, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ljubljana
Jernej PIKALO, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Povezuje:
Primož ŠTERBENC, Univerza na Primorskem, Koper

 Vzroki za povečanje migracij kot globalnega pojava; pomen geopolitičnega in varnostnega položaja v Evropi, Aziji in Afriki ter odnosa EU do Bližnjega vzhoda za migracije; vplivi na izobraževalne sisteme in mednarodna pomoč; doživljanje migrantov v državah gostiteljicah in kritičen pristop do virov, ki oblikujejo javno mnenje.

11:15 – 11:35

ODMOR S KAVO
- pred dvorano -

11:35 – 12:45

SIMPOZIJI
Vključevanje otrok, učencev ter dijakov migrantov in beguncev v vzgojo in izobraževanje
(vzporedne predstavitve)

PRIZORIŠČE

DVORANA TEMPEL

DVORANA STYRIA

DVORANA DONAT

DVORANA ALLEGRO

NASLOV

SIMPOZIJ 1
Avtonomnost in strokovna odgovornost vodstva VIZ in strokovnih delavcev

SIMPOZIJ 2
Primeri dobrih pedagoških praks

SIMPOZIJ 3
Vključenost staršev in družine v šolsko in širše slovensko okolje

SIMPOZIJ 4
Migracije in begunstvo v slovenskem šolskem prostoru

VODJA

Dr. Nada TRUNK ŠIRCA,
Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Dr. Valerij DERMOL,
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Dr. Bojan MUSIL,
Univerza v Mariboru

Dr. Natalija KOMLJANC,
Zavod RS za šolstvo

UDELEŽENCI

Janja ZUPANČIČ,
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
(Opolnomočenje kolektiva za vključevanje priseljencev – vloga vodstva šole)

Povzetek in CV (PDF)

Andreja LONGER,
OŠ Jakoba Aljaža Kranj
(Vključevanje učencev priseljencev v šolsko in lokalno okolje)

Povzetek in CV (DOCX)

Meta KUMER,
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
(Vključiti moramo celo družino)

Povzetek in CV (DOC)

Darja FARIČ KLEMENČIČ in Jožefa TRATAR,
OŠ Šalovci
(Vpliv depopulacije Goričkega na proces osnovnošolskega izobraževanja)

Povzetek (DOCX)

 

Davorin URIH in SODELAVCI,
Izobraževalni center Piramida Maribor
(Nov pravilnik urejanja načinov pridobivanja znanja slovenščine, obveznosti šole in dijaka)

Povzetek in CV (DOCX)

 

Bogdana HOČEVAR,
OŠ Vavta vas, Straža
(Delo z učenci tujci)

CV (DOCX)
Povzetek (DOCX)

Anton BALOH,
OŠ Koper
(Izzivi medkulturnega sobivanja)

CV (DOC)
Povzetek (DOCX)

Mag. Lučka LAZAREV ŠERBEC,
OŠ Borcev zaseverno mejo Maribor
(Medkulturne izkušnje – način dela na konkretnem primeru učenca)

Povzetek (DOCX)
CV (PDF)

Ema CERAR,
OŠ Rodica, Domžale
(Vključevanje z upoštevanjem načel pravičnosti, enakosti in optimalnega razvoja posameznika)

Povzetek in CV (DOC)

Darja MAJHENIČ,
OŠ Miklavž na Dravskem polju
(Praksa vključevanja otrok migrantov v osnovnošolsko izobraževanje)

Povzetek in CV (DOCX)

Vesna LUKEŽIČ,
OŠ Polje,Ljubljana-Polje
(Pomoč pri vključitvi učencev tujcev v novo okolje)

CV (PDF)

Sonja FERČAK,
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
(Dobre prakse - študijski primer in osveščanje)

CV (DOCX)
Povzetek (DOCX)

12:45 – 14:00

KOSILO
- hotelska restavracija, samopostrežni bife -

14:00 – 15:00

DELAVNICE
Dobre prakse slovenskih šol pri delu z migranti, predstavitve učiteljev
(vzporedne delavnice)

PRIZORIŠČE

DVORANA TEMPEL

DVORANA STYRIA

DVORANA DONAT

DVORANA ALLEGRO

 

DELAVNICA 1

DELAVNICA 2

DELAVNICA 3

DELAVNICA 4

NASLOV

»Čudo na razrednih urah –
priročnik za učitelje za izvajanje ur oddelčne skupnosti«

 Erika SONJAK,
Nina HVALA KLANČIČ,
OŠ Ledina, Ljubljana

Povzetek (DOCX)

»Vključevanje učencev priseljencev – izzivi za strokovne sodelavce« 

Mojca JELEN MADRUŠA,
OŠ Koper

CV (PDF)
Povzetek (DOCX)

»Razvijanje in nadgrajevanje socialnih spretnosti za sprejemanje drugačnosti v šoli«

Nataša KOVAČIČ,
Višja strokovna šola DOBA, Maribor

»Pedagogika za migrante«

dr. Majda NAJI,
zunanja sodelavka, Filozofska fakulteta Maribor

15:00 – 15:50

PREDSTAVITVE POSTERJEV
Dobre prakse slovenskih šol pri delu z migranti, predstavitve učiteljev,

- pred konferenčno dvorano -

 
POSTER 1 POSTER 2 POSTER 3 POSTER 4 POSTER 5 POSTER 6

»Tematski dan - Begunci v Evropi«

Petra DOVČ,
Srednja šola Domžale

Povzetek (DOCX)

»Individualno delo v osnovni šoli s kitajskim otrokom«

Anja KAVČIČ,
OŠ Maksa Pečarja Ljubljana

Povzetek in CV (DOCX)

»Z roki v roki«

Jelka WELDT,
OŠ Rudolfa Maistra, Šentilj

»Delo z dijaki priseljenci/tujci na ŠC Nova Gorica«

Marjetka ZORZUT SANTORO,
Ernesta DEJAK FURLAN in Sonja ŽEŽLINA,
Šolski center Nova Gorica

Ernesta Dejak Furlan CV (DOCX)

Marjetka Zorzut Santoro CV (DOCX)

Sonja Žežlina CV (DOCX)

»Jeziki nas povezujejo«

Barbara ČOP,
Vrtec Jesenice

Povzetek (DOCX)

»Moj košček za mir – moč vsakega od nas«

Mag. Mateja ŠTIRN in Katarina KOCBEK,
ISA Institut, Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte

Katarina Kocbek CV (PDF)

Mateja Šrirn CV (PDF)

Povzetek (DOCX)

15:50 – 16:00

ZGODBI IZ REALNOSTI
- konferenčna dvorana -

 

»Od Sircev za Sirce«
Video prispevek MAPs - MultiAid Programs, NVO, Libanon

»Inovativen pristop h krepitvi moči beguncev«
Video prispevek, SAME SKIES, NVO, Avstralija

 16:00 – 17:20

PANEL
Spodbude in ideje za vključevanje migrantov v nacionalne izobraževalne sisteme

 

Dr. Stanka LUNDER VERLIČ, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Dr. Anida SARAJLIĆ, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Dr. Anwar KAWTHARANI, Lebanese International University (LIU), Beirut, Libanon
Dr. Goran LIVAZOVIĆ,  Univerza J.J. Strossmayerja, Osijek, Hrvaška
Mag. Petra WLASAK, University of Graz, Avstrija
Dr. Amela ČOLIĆ, University of Bihać, Bosna in Hercegovina

Vodja panela:
Dr. Edvard KOBAL, Slovenska znanstvena fundacija, Ljubljana

Vpliv spremenjenih političnih razmer na kulturno izobraževalne sisteme; integracijski ali ločeni koncepti v odvisnosti od razmer, potreba po prilagodljivosti sistemov; izobraževanje učiteljev, tudi migrantskih; prenosi praks.

 17:20

ZAKLJUČNA BESEDA POSLANKE TANJE FAJON
DRUŽENJE IN POGOSTITEV

- Zimski vrt v restavraciji Kaiser, Hotel Sava -