Splošno nadomestilo stroškov (General Expenditure Allowance)


To nadomestilo krije predvsem stroške v državi članici, v kateri so bili poslanci izvoljeni, kot so stroški za vzpostavitev in upravljanje poslančeve pisarne (najemnina, pohištvo, telefonski, poštni računi, nakup, delovanje in vzdrževanje informacijske in telekomunikacijske opreme). Nadomestilo je namenjeno tudi aktivnostim , povezanim s poslančevim delom v domovini, kot so organizacija dogodkov, reprezentančni stroški ... Uporabijo pa se lahko tudi za pisarno v Bruslju (računalniška oprema, pisarniški material ipd).
Poslancem, ki brez ustrezne obrazložitve manjkajo na polovici plenarnih zasedanj v enem parlamentarnem letu (od septembra do avgusta), se nadomestilo prepolovi.
Znesek tega nadomestila, ki ni plača oz. dohodek poslanca, znaša 4 299 EUR na mesec.
Poslanka Tanja Fajon ima v ta namen poseben transakcijski račun, dokazila, potrdila, račune in ostale dokumente o porabi shranjujemo v pisarniškem arhivu, obračun se vodi na mesečni bazi.

 

Stroški vzpostavitve in opreme pisarne (pohištvo, vsa računalniška, komunikacijska in tehnična oprema, drobni inventar, vključno z montažami in vmesno selitvijo pisarne):  18.000 evrov

Stroški delovanja pisarne od januarja 2010 do decembra 2013 - mesečno povprečje:
Najemnina, ogrevanje, elektrika, voda, snaga ...:   1350 evrov
Časopisi, dnevni kliping, naročnine:  650 evrov
Telefon, internet: 350 evrov
Pisarniški material, literatura,  parkirnine, prevozi, poštni  stroški, potrošni material:  250 evrov
Reprezentančni stroški  (tiskanje, oblikovanje, pogostitve, priložnostna darila):  350 evrov

Servisi (računalniški, elektro, foto, čiščenje) in vzdrževanje  spletne strani:  150 evrov
Organizacija dogodkov (v celotnem obdobju): približno 25.000 evrov; od 120 do 3000 evrov na dogodek