Plače poslancev in dnevnice


Plače poslancev in dnevnice so opredeljene v poslanskem statutu.
Poslanci EP prejemajo enako plačo v skladu z enotnim statutom, ki je začel veljati julija 2009.
Osnovna plača znaša 38,5 % osnovne plače sodnika Sodišča Evropskih skupnosti oziroma 7.956,87 EUR pred odbitkom davka. Plača se izplačuje se iz proračuna Parlamenta, bremenijo pa jo davek EU in prispevek za nezgodno (ne pa tudi zdravstveno) zavarovanje, zaradi česar znaša končna plača 6.200,72 EUR.
Države članice lahko na plačo uvedejo tudi nacionalne davke. Kot ena redkih je to uvedla tudi Slovenija (samo za poslance EP, ne pa tudi za komisarja in druge funkcionarje)
V Sloveniji znese ta davek 1263 evrov mesečno.