Letno nadomestilo za potne stroške


Poslanci morajo med opravljanjem svojih dolžnosti pogosto potovati iz svoje domače države članice za namene, ki niso povezani z uradnimi sejami in sestanki (da se na primer udeležijo konference v drugi državi članici ali da opravijo delovni obisk v drugi državi v vlogi poročevalca/poročevalke).
Za kritje stroškov v takih primerih lahko poslanci prejmejo povračilo iz letnega pavšalnega nadomestila za potovanje, namestitev in s tem povezane stroške. Povračilo se izvede na podlagi letalske vozovnice ali vozovnice za vlak ob predložitvi ustreznih potovalnih vavčerjev in zahtevanih dodatnih dokumentov.
Nadomestilo znaša največ 4.243 evrov na leto.