Dnevnice


Parlament izplačuje to pavšalno nadomestilo v višini 304 EUR za vsak dan navzočnosti na uradnih srečanjih parlamentarnih organov, ki se jih poslanec udeleži in ki potekajo znotraj Evropske skupnosti. Krije namestitev, prehrano in vse druge stroške, nastale pri takšnih srečanjih. Parlament to nadomestilo izplača le, če se je poslanec podpisal v uradno knjigo navzočnosti.
Med parlamentarnimi zasedanji parlament se ta znesek zmanjša za polovico poslancem, ki niso sodelovali pri polovici poimenskih glasovanj, ki potekajo ob torkih, sredah in četrtkih med delnimi zasedanji v Strasbourgu in drugi dan delnih zasedanj v Bruslju.
Parlament izplača vsoto 152 EUR na dan, skupaj s stroški nastanitve in zajtrka, za udeležbo na uradnih srečanjih, ki potekajo zunaj Evropske skupnosti, ravno tako pod pogojem, da se je poslanec podpisal v uradno knjigo navzočnosti srečanja.