Vsak otrok ima pravico do očeta in matere


Seveda, vendar je številnim otrokom ta pravica odvzeta (npr. smrt staršev), kršena (npr. neprimerne odločitve sodišč ob razvezah ali kršitve odločitev) oz. jim ni bila dana (npr. oddaja otroka v posvojitev ob rojstvu).

Zato slovenska zakonodaja tem otrokom omogoča drugačne oblike uživanja pravic s pravimi in/ali krušnimi starši. Otrokom, ki živijo v istospolni družinski skupnosti, Družinski zakonik z ničemer ne zmanjšuje pravic do očeta in matere, le da jih povečini udejanjajo na načine, kot jih udejanjajo otroci heteroseksualnih staršev, ki ne živijo skupaj.