Prav je, da spoštujemo mame in očete in dobrobit otrok


Da, seveda je prav, da se spoštuje ljudi - mame IN očete. Tudi Družinski zakonik, tako stari kot novi, to podpira!

Novi zakonik mamam in očetom v primerjavi s prejšnjo različico zakonika ničesar ne jemlje.

Daje pa s tem, ko izboljša definicijo družine v skladu z realnim stanjem (!) v družbi, večjo zaščito otrokom. Neizpodbitno dejstvo je namreč, da otroci živijo, so živeli in bodo živeli v različnih oblikah družinskih skupnosti.

Družinski zakonik priznava vse te oblike skupnosti kot enakopravne in otrokom iz takih družin podeljuje enake pravice.

Noben otrok ne sme biti diskriminiran zaradi oblike družine, v kateri živi.